Skupienie formacyjne prewspólnoty w Czernej

Dwudniowe skupienie formacyjne prewspólnoty w Czernej - Domu rekolekcyjnym ss. Karmelitanek. Na zdjęciach również fragmenty Drogi Krzyżowej i kompleksu klasztornego o. Karmelitów.

[widgetkit id="10"]

Wspólnota pomodli się za Ciebie

Sylwetki

  • Luigi i Maria

    Luigi i Maria

    źródło: Deon.pl Dnia 21 października roku 2001 Jan Paweł II beatyfikował Luigiego i jego żonę Marię. Na progu nowego tysiąclecia przypomniał Kościołowi, że chrześcijańskie małżeństwo może być drogą do świętości. Fundamentem ich zjednoczenia z Bogiem i...