Uchwała programowa ZK WŻCh - Wolbórz 2007 rok

Projekt uchwały programowej Zgromadzenia Krajowego WŻCH, Wolbórz

Uchwała programowa Zgromadzenia Krajowego WŻCh

Wolbórz, 20-22 kwietnia 2007

??przypatrzcie się bracia, powołaniu waszemu? (1 Kor 1,26)

Nasze powołanie wzywa, byśmy żyli taką duchowością, która otwiera i uczy dyspozycyjności na to wszystko, czego Bóg oczekuje od nas w każdej konkretnej sytuacji życia codziennego [ZO 5].

Zgromadzenie Krajowe WŻCh w Wolborzu poszukiwało odpowiedzi na wezwania Boga w czterech obszarach:

 1. Apostolstwo

 2. Formacja ku misji

 3. Wspólnota

 4. Współpraca z Jezuitami

Rezultatem tej refleksji jest wyznaczenie kierunków pracy Wspólnoty na najbliższe 4 lata.

APOSTOLSTWO

Jesteśmy wdzięczni Bogu za realizowane zaangażowania. Rozpoznajemy, że towarzyszenie duchowe jest obecnie głównym kierunkiem apostolstwa WŻCh. Wyraża się ono poprzez:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie rekolekcji w życiu codziennym lub w innych formach opartych na duchowości ignacjańskiej,

 2. Towarzyszenie osobom zagubionym i poszukującym Boga.

Przygotowywanie członków WŻCh do bycia liderami różnych dzieł, w tym podejmowania odpowiedzialności za Wspólnotę na różnych poziomach jej zaangażowania.


Chcemy to wspierać poprzez:

 • Doskonalenie komunikacji i wymiany informacji między wspólnotami w ich zaangażowaniach, w celu osiągania większych owoców i mocniejszych więzi w całej Wspólnocie.

 • Wykorzystanie biuletynu ?Wspólnota w Misji? oraz serwisu WWW jako narzędzi naszej komunikacji we Wspólnocie i ze światem. Widzimy potrzebę wzmocnienia współpracy Wspólnot Lokalnych z Redakcją biuletynu i serwisu poprzez powołanie i wspieranie lokalnych korespondentów oraz współpracowników serwisu.


Dla podkreślenia brania odpowiedzialności przez Wspólnotę za konkretne dzieło apostolskie, widzimy potrzebę wypracowania widocznych form posyłania osoby, czy też grupy, z rozpoznaną misją.


FORMACJA KU MISJI

Punktem wyjścia w zakresie pracy formacyjnej jest refleksja nad naszym życiem codziennym tam, gdzie Bóg nas postawił.


Ważne cele formacji na kolejne lata:

 1. Pomoc w odczytaniu powołania

 2. Rozpoznawanie misji i posyłanie do jej realizacji

 3. Prowadzenie do podejmowania i życia Przymierzem

 4. Towarzyszenie duchowe innym ludziom


Proces ?Rozeznanie -Posyłanie - Wspieranie ? Rewizja? powinien być głównym sposobem realizacji naszego stylu życia i narzędziem formacyjnym. Proces ten powinien być wykorzystywany przede wszystkim w życiu osobistym i w życiu Wspólnoty.

Każde spotkanie ma aspekt formacyjny - jest okazją do wzajemnego ubogacania się doświadczeniem Pana Boga. Odczytujemy potrzebę troszczenia się o branie czynnego udziału każdego członka Wspólnoty w spotkaniach formacyjnych, np. rekolekcjach, skupieniach, zjazdach, wspólnym świętowaniu, szkoleniach i innych.

WSPÓLNOTA

W zakresie życia wspólnotowego rozpoznano następujące potrzeby:

 1. Scalanie wspólnoty na każdym poziomie (podstawowym, lokalnym, krajowym, światowym), przełamywanie anonimowości.

 2. Zachęcanie do podejmowania większej odpowiedzialności poszczególnych członków za Wspólnotę.

 3. Promowanie WŻCh.

 4. Budowanie więzi między wspólnotami lokalnymi.

 5. Kształcenie liderów grup w sztuce prowadzenia wspólnoty.

 6. Troska o nowe powołania do WŻCh i wyznaczanie osób odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych członków.

 7. Wspieranie siebie nawzajem, przyjmowanie nowych osób poszukujących swego miejsca w Kościele.

 8. Dzielenie się doświadczeniem mocy Przymierza przez osoby, które je podjęły.

WSPÓŁPRACA Z TOWARZYSTWEM JEZUSOWYM

W zakresie współpracy z Jezuitami rozpoznano następujące wezwania:

 1. Przeprowadzanie regularnych spotkań Rady Wykonawczej z Prowincjałami i przedstawianie informacji o stanie WŻCh i jej działalności.

 2. Organizowanie spotkań Wspólnot z Prowincjałem podczas wizytacji placówek jezuickich (przedstawienie problemów, trudności i potrzeb).

 3. Podejmowanie wspólnych zaangażowań apostolskich.

 4. Rozwijanie dalszej współpracy w prowadzeniu rekolekcji ignacjańskich i formowanie współpracowników.

 5. Promowanie WŻCh wśród Jezuitów w czasie ich formacji.

 

A zatem ??przypatrzcie się bracia, powołaniu waszemu!? (1 Kor 1,26)

Wspólnota pomodli się za Ciebie

Sylwetki

 • św. Ignacy Loyola

  św. Ignacy Loyola

  Św. Ignacy Loyola, hiszp. I?igo López de O?az y Loyola (ur. przed 23 października 1491, zm. 31 lipca 1556) - święty Kościoła katolickiego, duchowny, teolog, prezbiter i założyciel zakonu jezuitów. Dewizą Ignacego Loyoli była łacińska sentencja Ad...