Tomasz á Kempis

Miłość Jezusa ponad wszystko

{xtypo_dropcap}S{/xtypo_dropcap}zczęśliwy, kto rozumie, co znaczy kochać Jezusa i ze względu na Jezusa wzgardzić sobą. Trzeba to, co ukochane, dla Ukochanego opuSciC, bo Jezus chce być sam ponad wszystko kochanu. Miłość stworzenia-zwodnicza i niestała. Miłość Jezusa-wierna i trwała. Kto przylgnie do stworzenia-z upadającym upada , a kto miłością Jezusa obejmie-umocni się na wieki.

Pokorne poddanie się Bogu


{xtypo_dropcap}N{/xtypo_dropcap}iewielką przykładaj wagę do tego, kto jest po twojej stronie, a kto jest przeciw tobie, lecz to czyń i o to dbaj, by Bóg był z tobą we wszystkim, co czynisz. Miej dobre sumienie, a Bóg dobrze bronić cię będzie. Kogo bowiem Bóg zechce wspomóc, temu nie może zaszkodzić niczyja przewrotność.

Jeśli umiesz milczeć i cierpieć, ujrzysz niewątpliwie pomoc Pana. On zna czas i sposób wyzwolenia twego i dlatego powinieneś zdać się na Niego. Boża to rzecz wspomagać i uwalniać od wszelkiej trwogi. Często do zachowania większej pokory bardzo pomaga fakt, że nasze braki znane są innym i że je wytykają. Gdy człowiek upokarza się za swoje braki, łatwo uspokaja innych i bez trudu zadowala tych, którzy się na niego złoszczą. Pokornego Bóg ochrania i wyzwala.

Pokornego miłuje i pociesza. Ku pokornemu się skłania. Pokornemu udziela wielkiej łaski i po uniżeniu wznosi go do chwały. Pokornemu objwia swoje tajemnice i ku sobie słodko przyciąga i zaprasza. Pokorny, ponieważ opiera się na Bogu, a nie na świecie, dość prędko znajdzie się w stanie pokoju ducha po przyjętym zawstydzeniu. Nie sądż, że poczyniłeś postępy, jeśli nie czujesz się niższym od innych.

NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA
Tomasz a Kempis

Rozmyślanie o śmierci

{xtypo_dropcap}B{/xtypo_dropcap}ardzo szybko będzie po tobie. Spójrz inaczej na swój stan! Dziś człowiek jest, a jutro się nie pojawi. A skoro zostanie wzięty sprzed ludzkich oczu, to także rychło o nim już nie będą myśleć. O głupoto i zatwardziałości ludzkiego serca. Tylko o rzeczach doczesnych rozmyśla, a nie patrzy przed siebie na przyszłe. We wszystkich czynach i myślach tak się powinieneś sprawować, jakbyś dziś miał umrzeć. Gdybyś miał czyste sumienie, nie bardzo bałbyś się śmierci.

O nabywaniu pokoju i gorliwości o postęp duchowy

{xtypo_dropcap}M{/xtypo_dropcap}oglibyśmy posiadać wiele pokoju, gdybyśmy nie chcieli zajmować się słowami i czynami innych i tym, co nie jest powierzone naszej pieczy. Jak długo może w pokoju pozostawać ten, kto się wtrąca do cudzych spraw? Kto się rozgląda za zewnętrznymi okazjami? Kto się mało lub rzadko skupia w sobie. Błogosławieni ludzie prości, mieć będą bowiem wiele pokoju.