Edukacja Finansowa CROWN

Edukacja Finansowa CROWN to działalność edukacyjna skierowana do każdego, prowadzona w oparciu o chrześcijańskie wartości, mająca na celu pomoc w zarządzaniu finansami. Obejmuje ona edukację w zakresie wychodzenia z długów, kształtowania nawyków w planowaniu wydatków i podejściu do budżetu rodzinnego, jak również do oszczędzania i wydawania pieniędzy. Szkolenia są prowadzone w systemie wykładowym oraz warsztatowym. Wizją Edukacji Finansowej Crown jest zobaczyć uczniów Chrystusa w każdym narodzie wiernie stosujących

Boże zasady w każdej dziedzinie swego życia. W szczególności po Bożemu zarządzających swoimi finansami, razem z Bogiem szukających pracy i w Boży sposób pracujących, oraz po chrześcijańsku prowadzących firmy. Misja Edukacji Finansowej Crown to zapewnienie ludziom z całego świata możliwości poznania, zastosowania i nauczania Bożych zasad w szczególności tych finansowych po to, aby głębiej poznali Chrystusa oraz mieli większą możliwość służenia Mu i pomocy w wypełnieniu Wielkiego Nakazu Misyjnego. Cele te realizowane są poprzez konferencje, seminaria, kursy, wydawnictwa (książki, poradniki, materiały audiowizualne) oraz działania w internecie i mediach.