Varia

Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna (Polish Humanitarian Action, skrót PAH) – organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Organizacja powstała w 1992 roku. Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 44 krajach, obecnie prowadzi stałe misje w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku i na wschodniej Ukrainie. Organizacja działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, który wspiera dzieci w kraju i na świecie. Ważnym elementem pracy fundacji są również działania edukacyjne.

Edukacja Finansowa CROWN

Edukacja Finansowa CROWN to działalność edukacyjna skierowana do każdego, prowadzona w oparciu o chrześcijańskie wartości, mająca na celu pomoc w zarządzaniu finansami. Obejmuje ona edukację w zakresie wychodzenia z długów, kształtowania nawyków w planowaniu wydatków i podejściu do budżetu rodzinnego, jak również do oszczędzania i wydawania pieniędzy. Szkolenia są prowadzone w systemie wykładowym oraz warsztatowym. Wizją Edukacji Finansowej Crown jest zobaczyć uczniów Chrystusa w każdym narodzie wiernie stosujących

Boże zasady w każdej dziedzinie swego życia. W szczególności po Bożemu zarządzających swoimi finansami, razem z Bogiem szukających pracy i w Boży sposób pracujących, oraz po chrześcijańsku prowadzących firmy. Misja Edukacji Finansowej Crown to zapewnienie ludziom z całego świata możliwości poznania, zastosowania i nauczania Bożych zasad w szczególności tych finansowych po to, aby głębiej poznali Chrystusa oraz mieli większą możliwość służenia Mu i pomocy w wypełnieniu Wielkiego Nakazu Misyjnego. Cele te realizowane są poprzez konferencje, seminaria, kursy, wydawnictwa (książki, poradniki, materiały audiowizualne) oraz działania w internecie i mediach.

Klinika Małżeńska - terapia

Klinika Małżeńska powstała w 2013 roku i została powołana przez Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. Klinika stanowi odpowiedź na wzrastająca potrzebę profesjonalnego wsparcia dla par i małżeństw. Klinika jest pierwszą i jedyną tego typu placówką w skali kraju. Misją Kliniki Małżeńskiej jest wspieranie małżonków w rozwijaniu i odbudowywaniu relacji. Przyświeca nam zasada rozwiązujemy problemy, nie związki. Naszym priorytetem jest wszechstronna pomoc małżonkom, by mogli utrzymać swoją relację i poprzez psychoterapię lub warsztaty odbudowywali ją na nowych zasadach.

Pomoc duchowa - egzorcyzmy

Informacje o tym, na czym polega egzorcyzm i kto go sprawuje, przeczytasz w działach o egzorcyzmach i posłudze egzorcystów. Jeśli podejrzewasz działanie złego ducha na sobie, zacznij od poradnika Czy potrzebuję egzorcysty? . Dowiesz się, gdzie znajdziesz bezpłatne wsparcie i przede wszystkim duchową pomoc. Szukając pomocy w internecie łatwo można trafić na strony świeckich „egzorcystów”. Przestrzegamy przed ich działalnością! Dlaczego? – Przeczytaj Fałszywi egzorcyści.