21 pażdziernika - Spotkanie Wspólnot Lokalnych w Warszawie

Opublikowano w Życie wspólnoty

Coroczne spotkanie wszystkich wspólnot lokalnych odbędzie się w tym roku w Warszawie. Na jednodniowym spotkaniu zostaną poruszone kwestie:
  • włączanie Innych do współpracy w realizacji projektów apostolskich 
  • dostrzeżenie aktualnych wyzwań społecznych w Polsce 2017.
Celem Forum jest możliwość uczestnictwa wspólnot lokalnych w życiu wspólnoty krajowej poprzez wymianę informacji i wspólne rozeznanie kierunków rozwoju WŻCh oraz jej zaangażowań apostolskich. Prosimy o modlitwę w intencji tego spotkania aby wydało dobre owoce a zgromadzeni w sposób szczególny potrafili wsłuchiwać się w Boży głos.