Argentyna w Małopolsce

Opublikowano w Najnowsze

Z refleksjami ze spotkania światowego Z Argentyny odwiedziła nas Marta Harasimowicz z Poznania. Spotkanie koncentrowało się na doświadczeniu rozeznawania wspólnotowego - w taki sposób jak było to zorganizowane w Buenos Aires. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli wszystkich wspólnot krakowskich w tym wspólnoty małżeńskiej której dziecięcy przychówek nadał spotkaniu niezwykle żywy charakter.

Rozeznanie / ćwiczenie którego zasadniczym pytaniem było "Jakie dary otrzymałem w WŻCh" przyniosło indywidualnie niespodziewane owoce. Wspólnotowo zaznaczyło się próbą opisania owoców rozeznania w formie grafik przedstawiających: co nas łączy jako wspólnotę. Wspólny posiłek i deser a także, lubiane przez wszystkich rozmowy w kuluarach dopełniły adwentowej atmosfery oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.