• Wzch kraków
  • Wzch kraków
  • Wzch kraków
  • Wzch kraków
  • Wzch kraków
  • Wzch kraków

Słowo Boże

  • Środa 2014-10-22, 29. tydz. zwykły
    Łk 12,39-48
    Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też ...

Magis - propozycja dla młodych na ŚDM

Światowe Dni Młodzieży dopiero za 2 lata ale już dzisiaj mają miejsce inicjatywy przygotowujące duchowo i organizacyjnie wydarzenia na tamten czas. Ojcowie Jezuici kontynuują dzieło Magis. To wyjątkowa forma doświadczenia duchowego poprzez różne działania podejmowane w życiu codziennym. Tu, na polskim gruncie w zadaniach o charakterze czynnie społecznym przez 8 dni będą ze soba współpracować w małych grupach młodzi z całego Świata. To ogromne wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Można zaangażować się w to dzieło bo już dziś potrzeba ludzi dobrej woli, tłumaczy, przedsiębiorców, darczyńców, wolontariuszy, liderów lokalnych. Wszelkie szczegóły o postępach prac i adresy kontaktowe można znaleźć pod tym adresem: magis2016.org.

Synodalna modlitwa za rodziny


4 pażdziernika, w wigilię synodu biskupów włoskich odbedzie się specjalna modlitwa za rodziny na placu Św Piotra a także w domach prywatnych. Inicjatywa ta gromadzi osoby pod hasłem: "Zbierzcie się ci którzy wierzycie w rodzinę". Wydarzenie to będzie transmitowane przez Vatican Television Center,  telewizję włoską i media internetowe. Inicjatorzy akcji zachęcają także do osobistego uczestnictwa w tym wydarzeniu poprzez zapalenie świeczki w oknie swojego domu i krótkie skupienie modlitewne. Spotkania takie można organizować także we wspólnotach lokalnych i diecezjach całego świata.

rwz_promoJeśli Ty lub Twoja wspólnota, potrzebujecie doświadczenia rekolekcji Ignacjańskich, możemy je Wam pomóc zorganizować w uzgodnionym terminie. Są one prowadzone metodą Rekolekcji w Życiu Codziennym. Czasami trudno jest wyjechać na 8 dni i zostawić wszystkie swoje obowiązki dlatego proponujemy spotkania na miejscu, w Krakowie. Jest to forma łatwiej dostępna i nie mniej owocna niż wyjazd do domu rekolekcyjnego. Zapraszamy do obejrzenia gotowych materiałów do rekolekcji oraz do kontaktu w sprawie szczegółów poprzez formularz.

Nowości w czytelni


Dwudziesty pierwszy rozdział Janowej Apokalipsy formuje dwuetapowa wizja Nowego Jeruzalem – Świętego Miasta, które jest obrazem stworzenia odnowionego przez Boga. To, co ukazuje
Symbolika dziewiętnastego rozdziału Apokalipsy roztoczyła przed naszymi oczami scenę ostatecznego tryumfu Baranka-Słowa; tryumfu, który pochłonął Bestię i Fałszywego Proroka,
Lamentowi nad osądzoną Babilonią, zrelacjonowanemu w osiemnastym rozdziale Księgi Apokalipsy, przeciwstawia się teraz (Ap 19) pochwalne wołanie „wielkiego tłumu w niebie” (Ap