• Wzch kraków
  • Wzch kraków
  • Wzch kraków
  • Wzch kraków
  • Wzch kraków
  • Wzch kraków

Słowo Boże

  • Środa 2014-10-01, 26. tydz. zwykły
    Łk 9,57-62

    Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz...

Synodalna modlitwa za rodziny


4 pażdziernika, w wigilię synodu biskupów włoskich odbedzie się specjalna modlitwa za rodziny na placu Św Piotra a także w domach prywatnych. Inicjatywa ta gromadzi osoby pod hasłem: "Zbierzcie się ci którzy wierzycie w rodzinę". Wydarzenie to będzie transmitowane przez Vatican Television Center,  telewizję włoską i media internetowe. Inicjatorzy akcji zachęcają także do osobistego uczestnictwa w tym wydarzeniu poprzez zapalenie świeczki w oknie swojego domu i krótkie skupienie modlitewne. Spotkania takie można organizować także we wspólnotach lokalnych i diecezjach całego świata.

List WŻCH do kandydatów na posłów UE

Europejskie Wżch wystosowało list do wszystkich kandydatów na europosłow z całej Europy pragnąc zwrócic ich uwage na najwazniejsze obszary zwiazane z codziennymi troskami trapiącymi europejczyków w tym czasie. Wybrani po 22 maja przedstawiciele zostali poproszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na problemy biedy, środowiska, migracji i solidarności społeczne. Pełny tekst listu znajduje się tutaj.

rwz_promoJeśli Ty lub Twoja wspólnota, potrzebujecie doświadczenia rekolekcji Ignacjańskich, możemy je Wam pomóc zorganizować w uzgodnionym terminie. Są one prowadzone metodą Rekolekcji w Życiu Codziennym. Czasami trudno jest wyjechać na 8 dni i zostawić wszystkie swoje obowiązki dlatego proponujemy spotkania na miejscu, w Krakowie. Jest to forma łatwiej dostępna i nie mniej owocna niż wyjazd do domu rekolekcyjnego. Zapraszamy do obejrzenia gotowych materiałów do rekolekcji oraz do kontaktu w sprawie szczegółów poprzez formularz.

Nowości w czytelni


Dwudziesty pierwszy rozdział Janowej Apokalipsy formuje dwuetapowa wizja Nowego Jeruzalem – Świętego Miasta, które jest obrazem stworzenia odnowionego przez Boga. To, co ukazuje
Symbolika dziewiętnastego rozdziału Apokalipsy roztoczyła przed naszymi oczami scenę ostatecznego tryumfu Baranka-Słowa; tryumfu, który pochłonął Bestię i Fałszywego Proroka,
Lamentowi nad osądzoną Babilonią, zrelacjonowanemu w osiemnastym rozdziale Księgi Apokalipsy, przeciwstawia się teraz (Ap 19) pochwalne wołanie „wielkiego tłumu w niebie” (Ap